Login Area

Our

Close Login

 
Секция Наименование Етаж Описание Застр. площ Ид. части
сграда %
Ид. части
сграда м
ОБЩО Статус
A М. I етаж
к. К+0.0
1.13 52.4 1.1 5.78 58.18 Продаден
A М. I етаж
к. К+0.00
Оптика 61.2 1.32 6.75 67.95 Продаден
A М. I етаж
к. К+0.00
Дрогерия 68.15 1.47 7.52 75.67 Продаден
A М. I етаж
к. К+0.00
Шоурум 194.9 4.22 21.5 216.4 Продаден
A Оф. I етаж
к. К+0.00
Офис 109.75 2.37 12.11 121.86 Продаден
A Г I етаж
к. К+0.00
Гараж A1 30.45 0.66 3.36 33.81 Продаден
A Г I етаж
к. +0.00
Гараж A2 27.1 0.59 2.99 30.09 Продаден
A Г I етаж
к. К+0.00
Гараж A3 47.8 1.03 5.27 53.07 Продаден
A Ат.А2-01 I етаж
к. +0.00
Ателие 76.85 1.66 8.48 85.33 Продаден
A Ат.А2-02 I етаж
к. +0.00
Ателие 66.15 1.43 7.3 73.45 Продаден
A Ап.А1-00 II етаж
к. +2.90
Апартамент-двустаен 90.1 1.98 10,31 100.41 Продаден
A Ап.А2-03 II етаж
к. +2.90
Апартамент-четиристаен 149.8 3.29 17,14 166.94 Продаден
A Ап.А2-04 II етаж
к. +2.90
Апартамент - тристаен 114.3 2.51 13,08 127,38 Продаден
A Ап.А1-01 III етаж
к. +5.80
Апартамент-четиристаен 138.8 3,05 15.88 154.68 Продаден
A Ап.А1-02 III етаж
к. +5.80
Апартамент-четиристаен 162.8 3.58 18,63 181,43 Продаден
A Ап.А2-05 III етаж
к. +5.80
Апартамент-четиристаен 141.9 3.12 16,24 158,14 Продаден
A Ап.А2-06 III етаж
к. +5.80
Апартамент-тристаен 114.3 2.51 13,08 127,38 Продаден
A Ап.А1-03 IV етаж
к. +8.70
Апартамент-четиристаен 143.15 3,15 16,38 159,53 Продаден
A Ап.А1-04 IV етаж
к. +8.70
Апартамент-четиристаен 166.25 3.65 19,02 185,27 Продаден
A Ап.А2-07 IV етаж
к. +8.70
Апартамент-четиристаен 141.9 3,12 16,24 158.14 Продаден
A Ап.А2-08 IV етаж
к. +8.70
Апартамент-тристаен 114.3 2,51 13,08 127,38 Продаден
A Ап.А1-05 V етаж
к. +11.60
Апартамент-четиристаен 143.15 3,15 16,38 159,53 Продаден
A Ап.А1-06 V етаж
к. К +11.60
Апартамент-четиристаен 166.25 3,65 19,02 185,27 Продаден
A Ап.А2-09 V етаж
к. +11.60
Апартамент-четиристаен 141.9 3,12 16,24 158,14 Продаден
A Ап.А2-10 V етаж
к. +11.60
Апартамент-тристаен 114.3 2.51 13.08 127,38 Продаден
A Ап.А1-07 VI етаж
к. +14.50
Апартамент-четиристаен 143.15 3.15 16,38 159,53 Продаден
A Ап.А1-08 VI етаж
к. +14.50
Апартамент-четиристаен 166.25 3.65 19,02 185,27 Продаден
A Ап.А2-11 VI етаж
к. +14.50
Апартамент- четиристаен 141.9 3,12 16,24 158,14 Продаден
A Ап.А2-12 VI етаж
к. +14.50
Апартамент-тристаен 114.3 2.51 13.08 127.38 Продаден
A Ап.А1-09 VII етаж
к. +17.40
Апартамент-четиристаен 150.3 3.11 16.18 166.48 Продаден
A Ап.А1-10 VII етаж
к. +17.40
Апартамент-тристаен 159.85 3.31 17.21 177.06 Продаден
A Ап.А2-13 VII етаж
к. +17.40
Апартамент-тристаен 139.80 2.89 15.05 154.85 Продаден
A Ап.А2-14 VII етаж
к. +17.40
Апартамент-тристаен 113 2.34 12.17 125.17 Продаден
D Спортен център и кафе-аператив I етаж
к. К+0.00
Спортен център и кафе-аператив 316,05 6,55 37,58 353,63 Свободен
D Г - 1 I етаж
к. К+0.00
ГаражD1 22.05 0.46 2.62 24.67 Продаден
D Г - 2 I етаж
к. К+0.00
ГаражD2 22.45 0.47 2.67 25.12 Продаден
D Г - 3 I етаж
к. К+0.00
ГаражD3 19.7 0.41 2.34 22.04 Продаден
D Г - 4 I етаж
к. К+0.00
ГаражD4 19.95 0.41 2.38 22.33 Продаден
D АТ. I етаж
к. К+0.00
Ателие-01 97.35 2.02 11.57 108.92 Продаден
D АТ. I етаж
к. К+0.00
Ателие-02 67.75 1.4 8.06 75.81 Продаден
D Г -5 I етаж
к. К+0.00
ГаражD5 19.2 0.4 2.28 21.48 Продаден
D Г - 6 I етаж
к. К+0.00
ГаражD6 19.55 0.41 2.32 21.87 Продаден
D Г. 7 I етаж
к. К+0.00
ГаражD7 20.95 0.43 2.49 23.44 Продаден
D Г.-8 I етаж
к. К+0.00
ГаражD8 20.95 0.43 2.49 23.44 Продаден
D Г - 9 I етаж
к. К+0.00
ГаражD9 19.55 0.41 2.32 21.87 Продаден
D Г 10 I етаж
к. К+0.00
Гараж D10 18.9 0.39 2.25 21.15 Продаден
D Г D11 I етаж
к. К+0.00
ГаражD11 18.9 0.39 2.25 21.15 Продаден
D Г - 12 I етаж
к. К+0.00
Гараж D12 20.95 0.43 2.49 23.44 Продаден
D Ап.D1-01 I етаж
к. К +2.90
Апартамент-четиристаен 141.55 2.88 16.49 158.04 Продаден
D Ап.D1-02 II етаж
к. К +2.90
Апартамент-четиристаен 166.45 3.38 19.39 185.84 Продаден
D Ап.D2-03 II етаж
к. К +2.90
Апартамент-тристаен 95.4 1.94 11.12 106.52 Продаден
D Ап.D2-04 II етаж
к. К +2.90
Апартамент-двустаен 71.05 1.44 8.28 79.33 Продаден
D Ап.D2-05 II етаж
к. К +2.90
Апартамент-двустаен 68.65 1.39 8 76.65 Продаден
D Ап.D2-06 II етаж
к. К +2.90
Апартамент-тристаен 115.75 2.35 13.49 129.24 Продаден
D Ап.D1-03 III етаж
к. 5.8
Апартамент-четиристаен 144.35 3.05 17.51 161.86 Продаден
D Ап.D1-04 III етаж
к. 5.8
Апартамент-четиристаен 166.45 3.52 20.19 186.64 Продаден
D Ап.D2-07 III етаж
к. 5.8
Апартамент-тристаен 95.4 2.02 11.57 106.97 Продаден
D Ап.D2-08 III етаж
к. 5.8
Апартамент-двустаен 71.05 1.5 8.62 79.67 Продаден
D Ап.D2-09 III етаж
к. К +5.8
Апартамент-двустаен 68.65 1.45 8.33 76.98 Продаден
D Ап.D2-10 III етаж
к. 5.8
Апартамент-тристаен 115.75 2.45 14.04 129.79 Продаден
D Ап.D1-05 IV етаж
к. к +8.70
Апартамент-четиристаен 144.35 3.05 17.51 161.86 Продаден
D Ап.D1-06 IV етаж
к. 8.7
Апартамент-четиристаен 166.45 3.52 20.19 186.64 Продаден
D Ап.D2-11 IV етаж
к. 8.7
Апартамент-тристаен 95.4 2.02 11.57 106.97 Продаден
D Ап.D2-12 IV етаж
к. 8.7
Апартамент-двустаен 71.05 1.5 8.62 79.67 Продаден
D Ап.D2-13 IV етаж
к. 8.7
Апартамент-двустаен 68.65 1.45 8.33 76.98 Продаден
D Ап.D2-14 IV етаж
к. к +8.7
Апартамент-тристаен 115.75 2.45 14.04 129.79 Продаден
D Ап.D1-07 V етаж
к. К +11.60
Апартамент-четиристаен 144.35 3.05 17.51 161.86 Продаден
D Ап.D1-08 V етаж
к. 11.6
Апартамент-четиристаен 166.45 3.52 20.19 186.64 Продаден
D Ап.D2-15 V етаж
к. 11.6
Апартамент-тристаен 95.4 2.02 11.57 106.97 Продаден
D Ап.D2-16 V етаж
к. 11.6
Апартамент-двустаен 71.05 1.5 8.62 79.67 Продаден
D Ап.D2-17 V етаж
к. 11.6
Апартамент-двустаен 68.65 1.45 8.33 76.98 Продаден
D Ап.D2-18 V етаж
к. К +11.6
Апартамент-тристаен 115.75 2.45 14.04 129.79 Продаден
D Ап.D1-09 VI етаж
к. 14.5
Апартамент-четиристаен 144.35 3.05 17.51 161.86 Продаден
D Ап.D1-10 VI етаж
к. 14.5
Апартамент-четиристаен 166.45 3.52 20.19 186.64 Продаден
D Ап.D2-19 VI етаж
к. 14.5
Апартамент-тристаен 95.4 2.02 11.57 106.97 Продаден
D Ап.D2-20 VI етаж
к. 14.5
Апартамент-двустаен 71.05 1.5 8.62 79.67 Продаден
D Ап.D2-21 VI етаж
к. 14.5
Апартамент-двустаен 68.65 1.45 8.33 76.98 Продаден
D Ап.D2-22 VI етаж
к. 14.5
Апартамент-тристаен 115.75 2.45 14.04 129.79 Продаден
D Ап.D1-11 VII етаж
к. 17.4
Апартамент-четиристаен 142 2.83 16.21 158.21 Продаден
D Ап.D1-12 VII етаж
к. 17.4
Апартамент-четиристаен 168.4 3.35 19.22 187.62 Продаден
D Ап.D2-23 VII етаж
к. 17.4
Апартамент-четиристаен 173.9 3.46 19.85 193.75 Продаден
D Ап.D2-24 VII етаж
к. 17.4
Апартамент-двустаен 68.7 1.37 7.84 76.54 Продаден
D Ап.D2-25 VII етаж
к. 17.4
Апартамент- двустаен 113.7 2.26 12.98 126.68 Продаден
B Офис 1 етаж
к. + 0,00
Офис 62,05 2,90 10,71 72,76 Продаден
B Гараж В1 1 етаж
к. +0.00
Гараж В1 46,55 2,18 8,04 54,59 Продаден
B Гараж В2 1 етаж
к. +0.00
Гараж В2 30,35 1,42 5,24 35,59 Продаден
B Гараж В3 1 етаж
к. +0.00
Гараж В3 22,50 1,05 3,88 26,38 Продаден
B Гараж В4 1 етаж
к. +0.00
Гараж В4 22,20 1,01 3,64 25,84 Продаден
B Ап.В-01 || етаж
к. +2.90
Апартамент - тристаен 114,90 5,27 19,44 134,34 Продаден
B Ап.В-02 || етаж
к. +2.90
Апартамент- двустаен 59,90 2,75 10,13 70,03 Продаден
B Ап.В-03 || етаж
к. +2.90
Апартамент- двустаен 66,55 3,05 11,26 77,81 Продаден
B Ап.В-04 || етаж
к. +2.90
Апартамент- тристаен 112,90 5,18 19,10 132,00 Продаден
B Ап.В-05 ||| етаж
к. + 5,80
Апартамент - тристаен 114,90 5,48 20,23 135,13 Продаден
B Ап.В-06 ||| етаж
к. + 5,80
Апартамент- двустаен 59,90 2,86 10,55 70,45 Продаден
B Ап.В-07 ||| етаж
к. + 5,80
Апартамент- двустаен 66,55 3,18 11,72 78,27 Продаден
B Ап.В-08 ||| етаж
к. + 5,80
Апартамент- тристаен 112,90 5,39 19,88 132,78 Продаден
B Ап.В-09 IV етаж
к. +8.70
Апартамент - тристаен 114,90 5,48 20,23 135,13 Продаден
B Ап.В-10 IV етаж
к. +8.70
Апартамент- двустаен 59,90 2,86 10,55 70,45 Продаден
B Ап.В-11 IV етаж
к. +8.70
Апартамент- двустаен 66,55 3,18 11,72 78,27 Продаден
B Ап.В-12 IV етаж
к. +8.70
Апартамент- тристаен 112,90 5,39 19,88 132,78 Продаден
B Ап.В-13 V етаж
к. 133,97
Апартамент - тристаен 114,75 5,48 20,20 134,95 Продаден
B Ап.В-14 V етаж
к. +11.60
Апартамент- двустаен 59,90 2,86 10,55 70,45 Продаден
B Ап.В-15 V етаж
к. +11.60
Апартамент- двустаен 66,55 3,18 11,72 78,27 Продаден
B Ап.В-16 V етаж
к. +11.60
Апартамент- тристаен 111,35 5,31 19,60 130,95 Продаден
B Ап.В-17 V| етаж
к. + 14,50
Апартамент - тристаен 163.10 7.78 28.72 191.82 Продаден
B Ап.В-18 V| етаж
к. +14.50
Апартамент – мезонет 1-во ниво 150,95 7,20 26,58 177,53 Продаден
B Ап.В-19 V|| етаж
к. +17.40
Апартамент - тристаен 131,75 5,92 21,83 153,58 Продаден
B Ап.В-18 ниво 2 V|| етаж
к. +17.40
Апартамент – мезонет ниво 2 80,80 3,63 13,39 94,19 Продаден
F ОФ. I етаж
к. 0.00
ОфисF 62.05 2.97 11.55 73.6 Продаден
F Г. I етаж
к. 0.00
ГаражF1 21.8 1.04 4.06 25.86 Продаден
F Г-2 I етаж
к. 0.00
ГаражF2 22.85 1.09 4.25 27.1 Продаден
F Г.3 I етаж
к. 0.00
ГаражF3 27.15 1.3 5.05 32.2 Продаден
F Г.4 I етаж
к. 0.00
ГаражF4 39 1.87 7.26 46.26 Продаден
F Г - 5 I етаж
к. 0.00
Гараж F5 35.4 1.69 6.59 41.99 Продаден
F Ап.F-01 II етаж
к. 2.90
Апартамент-тристаен 105.8 4.96 19.3 125.1 Продаден
F Ап.F-02 II етаж
к. 2.90
Апартамент-двустаен 64.9 3.04 11.84 76.74 Продаден
F Ап.F-03 II етаж
к. 2.90
Апартамент-двустаен 57.8 2.71 10.54 68.34 Продаден
F Ап.F-04 II етаж
к. 2.90
Апартамент-тристаен 114.9 5.39 20.96 135.86 Продаден
F Ап.F-05 III етаж
к. 5.80
Апартамент-тристаен 105.8 5.16 20.09 125.89 Продаден
F Ап.F-06 III етаж
к. 5.80
Апартамент-двустаен 64.9 3.17 12.32 77.22 Продаден
F Ап.F-07 III етаж
к. 5.80
Апартамент-двустаен 57.8 2.82 10.97 68.77 Продаден
F Ап.F-08 III етаж
к. 5.80
Апартамент-тристаен 114.9 5.61 21.81 136.71 Продаден
F Ап.F-09 IV етаж
к. 8.70
Апартамент-тристаен 101.3 4.94 19.23 120.53 Продаден
F Ап.F-10 IV етаж
к. 8.70
Апартамент-двустаен 64.9 3.17 12.32 77.22 Продаден
F Ап.F-11 IV етаж
к. 8.70
Апартамент-двустаен 57.8 2.82 10.97 68.77 Продаден
F Ап.F-12 IV етаж
к. 8.70
Апартамент-тристаен 114.9 5.61 21.81 136.71 Продаден
F Ап.F-13 V етаж
к. 11.60
Апартамент-тристаен 104.25 5.09 19.79 124.04 Продаден
F Ап.F-14 V етаж
к. 11.60
Апартамент-двустаен 64.9 3.17 12.32 77.22 Продаден
F Ап.F-15 V етаж
к. 11.60
Апартамент-двустаен 57.8 2.82 10.97 68.77 Продаден
F Ап.F-16 V етаж
к. 11.60
Апартамент-тристаен 114.75 5.6 21.79 136.54 Продаден
F Ап.F-17 VI етаж
к. +14.50
Апартамент-мезонет I-ви етаж 144.7 7.06 27.47 172.17 Продаден
F Ап.F-18 VI етаж
к. +14.50
Апартамент-тристаен 161.25 7.87 30.61 191.86 Продаден
F Ап.F-17 VII етаж
к. 17.40
Апартамент-мезонет II-ри етаж 67.05 3.08 11.98 79.03 Продаден
F Ап.F-19 VII етаж
к. 17.40
Апартамент-тристаен 130.2 5.98 23.27 153.47 Продаден
Е М. 1 етаж
к. 0
Магазин за пакетирани хранителни стоки 117.35 2.76 14.21 131.56 Продаден
Е Ф и К. 1 етаж
к. 0
Фризьорски. козметичен салон 62.25 1.46 7.54 69.79 Продаден
Е Е1-01 1 етаж
к. 0
Ателие 53.25 1.25 6.45 59.7 Продаден
Е Е1-02 1 етаж
к. 0
Ателие 56.75 1.33 6.87 63.62 Продаден
Е Е2-01 1 етаж
к. 0
Ателие 120.45 2.83 14.59 135.04 Резервиран
Е Е2-02 1 етаж
к. 0
Ателие 65.4 1.54 7.92 73.32 Продаден
Е Е2-03 1 етаж
к. 0
Ателие 53.25 1.25 6.45 59.7 Продаден
Е Е1-03 2 етаж
к. 2.9
Апартамент - четиристаен 140.85 3.38 17.4 158.25 Продаден
Е E1-04 2 етаж
к. 2.9
Апартамент - четиристаен 167.1 4.01 20.65 187.75 Продаден
Е Е2-04 2 етаж
к. 2.9
Апартамент - тристаен 125.8 3.02 15.54 141.34 Свободен
Е Е2-05 2 етаж
к. 2.9
Апартамент - двустаен 69.25 1.66 8.56 77.81 Продаден
Е Е2-06 2 етаж
к. 2.9
Апартамент - тристаен 112 2.68 13.84 125.84 Продаден
Е Е1-05 3 етаж
к. 5.8
Апартамент - четиристаен 140.85 3.38 17.4 158.25 Продаден
Е E1-06 3 етаж
к. 5.8
Апартамент - четиристаен 167.1 4.01 20.65 187.75 Продаден
Е Е2-07 3 етаж
к. 5.8
Апартамент - тристаен 125.8 3.02 15.54 141.34 Резервиран
Е Е2-08 3 етаж
к. 5.8
Апартамент - двустаен 69.25 1.66 8.56 77.81 Продаден
Е Е2-09 3 етаж
к. 5.8
Апартамент - тристаен 112 2.68 13.84 125.84 Продаден
Е Е1-07 4 етаж
к. 8.7
Апартамент - четиристаен 140.85 3.38 17.4 158.25 Продаден
Е E1-08 4 етаж
к. 8.7
Апартамент - четиристаен 167.1 4.01 20.65 187.75 Продаден
Е Е2-10 4 етаж
к. 8.7
Апартамент - тристаен 125.84 3.02 15.54 141.34 Продаден
Е Е2-11 4 етаж
к. 8.7
Апартамент - двустаен 69.25 1.66 8.56 77.81 Продаден
Е Е2-12 4 етаж
к. 8.7
Апартамент - тристаен 112 2.68 13.84 125.84 Продаден
Е Е1-09 5 етаж
к. 11.6
Апартамент - четиристаен 140.85 3.38 17.4 158.25 Продаден
Е E1-10 5 етаж
к. 11.6
Апартамент - четиристаен 167.1 4.01 20.65 187.75 Продаден
Е Е2-13 5 етаж
к. 11.6
Апартамент - тристаен 125.8 3.02 15.54 141.34 Продаден
Е Е2-14 5 етаж
к. 11.6
Апартамент - двустаен 69.25 1.66 8.56 77.81 Продаден
Е Е2-15 5 етаж
к. 11.6
Апартамент -тристаен 112 2.68 13.84 125.84 Продаден
Е Е1-11 6 етаж
к. 14.5
Апартамент - четиристаен 140.85 3.38 17.4 158.25 Продаден
Е E1-12 6 етаж
к. 14.5
Апартамент - четиристаен 167.1 4.01 20.65 187.75 Продаден
Е Е2-16 6 етаж
к. 14.5
Апартамент - тристаен 125.8 3.02 15.54 141.34 Резервиран
Е Е2-17 6 етаж
к. 14.5
Апартамент - двустаен 69.25 1.66 8.56 77.81 Продаден
Е Е2-18 6 етаж
к. 14.5
Апартамент -тристаен 112 2.68 13.84 125.84 Продаден
Е Е1-13 7 етаж
к. 17.4
Апартамент -тристаен 136.95 3.15 16.26 153.21 Продаден
Е E1-14 7 етаж
к. 17.4
Апартамент -тристаен 165.85 3.82 19.69 185.54 Продаден
Е Е2-19 7 етаж
к. 17.4
Апартамент -тристаен 156.75 3.61 18.61 175.36 Свободен
Е Е2-20 7 етаж
к. 17.4
Апартамент -тристаен 142.3 3.28 16.89 159.19 Резервиран
  • Подем ЕООД
  • Щром